Catechesewerking

Geen godsdienst zoals op school, want de klemtoon ligt zeker niet op geloofsoverdracht, maar op het doorvoeld beleven van het christelijk leven.
De Blijde Boodschap wordt zo concreet vorm gegeven en vertaald naar onze tijd.

Geen evangelisatie, want de doelgroep zijn steeds kinderen of volwassenen die zichzelf vrijwillig aanmelden. De eerste stap wordt door hen gezet. Er als gelovige gemeenschap staan om te begeleiden in het groeiproces naar een authentiek christen-zijn, verbonden met de plaatselijke en de wereldkerk.

Via doopsel over eerste communie naar vormsel met als mogelijke tussenhalte de kindernevendienst.

Zoneverantwoordelijke: Daniël Dupont.