Evangelisatie

Veldverantwoordelijke: Kay Holzinger

‘Gooi de ramen open. Laat het maar aan ieder zien dat we in de Heer geloven.’

Het is een zin uit een lied over de apostelen bij Pinksteren. Deze zin legt goed uit wat Evangelisatie betekent. De apostelen die door de kracht van de Heilige Geest, niet bang meer zijn om te tonen dat ze in Jezus en Zijn leer geloven en daar ook durven over te vertellen.
Het team Evangelisatie wil momenten creëren zodat  Jezus dichter bij Zijn volk kan zijn. In alle activiteiten en stille momenten is Jezus centraal. Als team willen we kansen creëren zodat mensen zich durven open te stellen voor de wonderen die Jezus nu reeds verricht in ons leven.
Zoals de apostelen naar buiten gingen om te vertellen over Jezus, willen we als kerkgemeenschap ook naar buiten gaan … naar mensen toe stappen … niet alleen in de stilte maar, aanwezig zijn op die plaatsen waar veel mensen samen komen, waar er veel drukte is en lawaai om te spreken en te verkondigen dat je openstellen voor de Heilige Geest doenbaar is.