Het Tijdelijke

Veldverantwoordelijke: Lieve Van den Broeck

De taak van de veldverantwoordelijke bestaat erin de herderlijke zorg op zich te nemen voor alle gelovigen die verantwoordelijkheid en zorg dragen in de kerkraden en parochiezalen, die bezig zijn met het beheer van financies en gebouwen. Onder het tijdelijke verstaat men ook alles wat materieel en financieel nodig is om een pastorale zone operationeel te maken, middelen die nodig zijn om de kostertaken, versieringen en onderhoud van onze kerkgebouwen enz. te behartigen. Maar deze middelen zijn er ook zeker om steun te geven aan initiatieven op vlak van diaconie, evangelisatie en catechese. Ook dit behoort tot het tijdelijke.