Pastorale Zone

15 februari 2015 was een belangrijke dag voor Bierbeek. Op deze dag kwam Mgr Leon Lemmens, hulpbisschop van Mechelen-Brussel, de vier parochies van onze gemeente
samenvoegen tot een nieuwe pastorale entiteit. Deze vier parochies Bierbeek, Korbeek-Lo, Lovenjoel en Opvelp vormen voortaan de nieuwe “Pastorale Zone Bierbeek”.

Waarom deze verandering? Waarin moeten we vernieuwen?

Het startpunt is het besef dat onze maatschappij de laatste jaren onherkenbaar veranderd is en dat de Kerk, wil ze de gelovigen ondersteunen, ook een ander kleed moet aantrekken.
Parochie maken gaat echter dieper dan het uitbouwen van een structuur. Gaat het ook niet om de vraag: “Wat wil God dat wij doen als individu, maar ook als gemeenschap, op dit ogenblik en op deze plaats met ons leven?”

Om een levendige geloofsgemeenschap rond de wekelijkse eucharistieviering op zondag te kunnen uitbouwen werd gekozen voor het principe van één zondagskerk per pastorale zone. Zondagskerk wil zeggen dat iedere zondag eucharistie wordt gevierd op een vaste plaats. Voor onze zone is dat de zondagsviering in de Sint-Hilariuskerk in Bierbeek. In de andere kerken en kapellen blijft de mogelijkheid tot samenkomen in de eucharistie of gebedsdiensten.

Om de pastorale zorg te leiden worden in de Pastorale Zone drie nieuwe organen opgericht: