Vormsel Formulier

De vormselcatechese verloopt op het niveau van de pastorale zone (samenwerking tussen de vier geloofsgemeenschappen)

Voor de vormselvoorbereiding is er een nieuw traject uitgewerkt. Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal de voorbereiding op het Heilig Vormsel over één jaar lopen.

 

Tijdens het zesde leerjaar zullen onze meisjes en jongens voorbereid worden op hun ‘Geloofsbelijdenis- en Vormselviering’ die steeds op de derde zondag na Pasen plaats zal vinden.

Het schooljaar 2018-2019 is een overgangsjaar. De meisjes en jongens die zich engageerden voor de tweejarige voorbereiding op het Vormsel kunnen in die voorbereiding verder gaan of opteren voor de Geloofsbelijdenis en het Vormsel al op 1 mei 2019.

DATUM – VORMSELVIERING IN DE PASTORALE ZONE EMMAÜS 2019

 

Woensdag 1 mei 2019     – om 09.30 u. in de Sint-Hilariuskerk              

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER – HEILIG VORMSEL

 

Vul het formulier volledig in en bezorg het op het zonesecretariaat (Dorpsstraat 26  3360 Bierbeek), of per email aan secretariaat@pzbierbeek.be