Vormsel

De vormselcatechese verloopt op het niveau van de pastorale zone (samenwerking tussen de vier geloofsgemeenschappen).

Tijdens het zesde leerjaar zullen onze meisjes en jongens voorbereid worden op hun ‘Geloofsbelijdenis- en vormselviering’ die steeds op de derde zondag na Pasen plaats zal vinden.

Voor 2020 is dit dan zondag 3 mei in de Sint-Hilariuskerk te Bierbeek.

brief ouders info over werkjaar 2020

Jaarprogramma voorbereidingstraject vormsel op 3 mei 2020

OPGELET: Het juiste rekeningnummer is BE28 7360 1166 4720.