Vormsel

De kinderen van onze vier parochies volgen een jaar catechese in het zesde leerjaar met de Geloofsbelijdenis op 1 mei.  

Daarna kunnen ze kiezen voor het Vormsel op dertien of zeventien jaar.
In het eerste geval worden ze gevormd in het eerste middelbaar op de derde zondag na Pasen.
In het tweede geval worden ze gevormd in het vijfde middelbaar na een vijfjarig programma van samen gelovig op weg gaan waarbij groepsvorming en bewust toegroeien naar het Vormsel centraal staan. 

Daniël Dupont, veldverantwoordelijke voor catechese         

dupont_vanderheyden@telenet.be
016 46 31 82 en 0485 75 03 39

Annemie Steutelings                 Greet Seldeslachts                     Ellen Bosmans

016 40 55 45                             016 46 33 07                              0497 70 83 10