Wijkwerking Korbeek-Lo

Anno 2006
In het parochieblad van 10 jaar gele­den lezen we:

“Er is getracht de wijkwerking wat nieuw bloed te geven. Er is een kerngroep samengesteld … “.

Een vernieuwde kerngroep nam in 2006 het bestuur van de wijkwerking in handen, deze kerngroep be­stond uit Frie Vernimmen, Anita Palmaers, Lucette Bisschop.

10 jaar later
Zijn we terug op zoek naar een
‘nieuwe adem’ voor de wijkwerking. Een 40-tal wijkwerkers zetten

zich in de grote parochie van Kor­beek-Lo in voor hun naasten. Zij zullen dit blijven doen, ook de le­den van het bestuur die tien jaar geleden een nieuwe adem aan de wijkwerking gaven, zullen dit ver­der met evenveel toewijding blijven doen.

Een nieuwe kerngroep?
Bent u wijkwerker? Vindt u de buurt een belangrijk gegeven? Wordt Korbeek-Lo te stedelijk en wilt u daaraan wat doen? Twijfelt u eraan of dit iets voor u is?
Neem contact op met één van de leden van het ‘interimbestuur’:
Anita Palmaers, 016 46 21 77, apalmaers@hotmail.­com;
Lucette Bisschop, 016 25 88 30, 
lucette_bisschop@hotmail.com.

 

 

Wat doet een wijkwerker?
1. Onthaal van de nieuwe inwoners
door bezoek en overhandigen
van de parochiebrochure of de zo­nekrant.
2. Verdelen van de oproep tot her­nieuwing van het abonnement op
‘Kerk&Leven’, een overzicht kerst-­ en paaswens.
3. Bij een overlijden in de buurt een bezoek aan de familie brengen vol­gens eigen mogelijkheden.
4. Eenmaal per jaar is er met de ver­antwoordelijken van de buurtwer­king een informele vergadering.

Mogen uw naasten ook op u rekenen?
Anita Palmaers