Ziekenzalving

Gemeenschappelijke ziekenzalving in een eucharistieviering:
jaarlijks rond Pasen in de vier gemeenschappen georganiseerd door Samana. Deze ziekenzalving staat telkens open voor iedereen.
Individuele ziekenzalving: contacteer de pastoor 0476 86 64 99.

Zo verscheiden zieke mensen zijn, zo verscheiden zijn ziekenzalvingen.

Ook de vraag ernaar varieert van ‘nog vlug een kruisje met Heilige olie voor het te laat is’, tot bijna een familiefeest met champagne. Uiteraard verloopt de zalving bij iemand die plots en onverwachts stervend is maar nog helder van geest, helemaal anders dan bij iemand die niet meer bij bewustzijn is. Evenzeer is het ritueel verschillend wanneer het zich voltrekt met enkel de betrokkene, al dan niet in bewuste toestand, dan wanneer de zieke omringd is door een kring van mensen.

Jammer genoeg is vandaag de dag nog steeds de algemene gang van zaken dat ziekenzalvingen worden toegediend op het laatste moment, ook wanneer het geen spoedopnames of een onverwacht naderende dood betreft. De naamsverandering van de ‘laatste sacramenten’ of ‘berechting’ naar ‘ziekensacrament’ heeft nog geen noemenswaardige verandering met zich meegebracht wat het tijdstip van toediening betreft. Althans niet wanneer het individuele ziekenzalvingen betreft.

Bewust afscheid nemen is nooit vanzelfsprekend, noch voor de afscheidsnemer, noch voor hen die afscheid moeten nemen. Daarom vraagt de familie soms om te wachten tot hij of zij niet meer bij volle bewustzijn is, omdat men het bewust afscheid nemen te zwaar vindt. Men vergeet dan dat de zieke vaak bewuster is van de toestand dan men denkt. Indien het om praktiserende mensen gaat, kan het wel eens zijn dat ze soms onrustig nog op het ‘laatste’ sacrament wachten. Vaak ervaar ik bij gezalfde mensen een diepe rust, waardoor ze op een meer serene manier kunnen afscheid nemen van dit leven en van hun geliefden.

In onze pastorale zone organiseren wij meerdere gemeenschappelijke ziekenzalvingen.
In WZC D’Eycken Brug gebeurt dit tweemaal per jaar: vóór Kerstmis en rond Pasen.
Maar ook in de vier gemeenschappen voorzien de mensen van Samana jaarlijks rond Pasen een gemeenschappelijke ziekenzalving in een eucharistieviering.
Iedereen die dit wenst, kan telkens aansluiten in alle hoger vernoemde vieringen.

Maar het kan dus ook nog individueel! Het volstaat een telefoon of e-mail te doen naar de pastoor. Je zult niet lang moeten wachten!!

Uit de brief van de H. apostel Jacobus
‘Ben je ziek, roep dan de oudste. Hij zal een gebed over u uitspreken, u zalven met olie in de naam van de Heer. Het gelovig gebed zal u oprichten en als u zonden hebt begaan, zullen ze u vergeven worden.’