Zoneploeg

Aan de ZONEPLOEG is de pastorale zorg en verantwoordelijkheid toevertrouwd. In Bierbeek bestaat zij uit vier door de bisschop canoniek benoemden en uit vier lekenvrijwilligers die van de bisschop een canonieke aanstelling ontvingen als veldverantwoordelijke voor zes jaar.

Stefaan Callebaut – pastoor

Pastoor van de Pastorale Zone Emmaüs, voorganger van eucharistie en sacramenten, zorg voor de verbondenheid met bisschop en wereldkerk.

Guido Van Soom – diaconie

Herderlijke zorg bij de dienst aan zieken en bejaarden, armen, vreemdelingen en gekwetste mensen.

Lieve Van den Broeck – het tijdelijke

Herderlijke zorg voor allen die verantwoordelijkheid en zorg dragen in het kerkgebeuren en bezig zijn met het beheer van financies en gebouwen.

Daniël Dupont – catechese

Herderlijke zorg bij de verkondiging van de Blijde Boodschap van Jezus aan kinderen, jongeren, volwassenen en bejaarden.

Kay Holzinger – evangelisatie

Herderlijke zorg bij het zoeken van nieuwe wegen om in onze hedendaagse maatschappij Gods Woord bij de mensen te kunnen brengen.

Eric Boeckx – liturgie

Rita Ruell